Rijbewijs, deel 7

De hoorzitting

De hoorzitting was enorm gezellig 🙂
We hebben lekker verbaal kunnen ravotten met de goed voorbereide mensen van de gemeente!

Facebook

Zie ook het Facebook event.

WowtaH Films

Korte documentaire gemaakt over mijn recente strijd tegen onderdrukking. Met dank aan universeel talent Wouter Klijnsmit van WowtaH Films.

FOK!

Hoorzitting om foto op rijbewijs
Gemeente weigert uitspraak in ‘vergiet-gate’

Retecool

Iemand uit het publiek had zijn wijsvinger en middelvinger gekruist gehouden toen hij samen met de rest beloofde dat we het niet zouden opnemen! Door deze stouterd is het gesprek gelekt naar Retecool. Dat is natuurlijk niet de bedoeling jongens! Maarja, nu het online staat kunnen we het natuurlijk net zo goed even gaan luisteren:

SPAGHETTIMONSTER-AANHANGERS WORDEN IN EINDHOVEN GEDISCRIMINEERD

Een iets duidelijkere versie is te vinden op Dropbox.

Het gesprek

Het gesprek ging ongeveer als volgt. Ik heb alles opgeschreven voor zover ik me het kon herinneren…

Gemeente: Geen opnames maken! Dit is een gesprek bedoeld voor achter gesloten deuren.
Wij: Oké, beloofd!
Gemeente: Nou, vertel eens, wat ligt er op jullie hart? Waarom wil deze meneer een vergiet op zijn hoofd?
Jurist: Jullie lijken niet helemaal te snappen waar het over gaat! Het Vliegend Spaghettimonster heeft allemaal toffe dingen gedaan; (het begin van het epische scheppingsverhaal wordt hier verteld).
Gemeente *onderbreekt de vertelling van het scheppingsverhaal*: DUURT LANG, BOEIT NIET *stopt vingers in de oren* TRALALALA
Jurist: Ik maak het verhaal even af, wilt u zich a.u.b. koest houden mevrouw? (De rest van het epische scheppingsverhaal wordt nu ook verteld.) U begrijpt uiteraard wel na dat geweldige verhaal gehoord te hebben dat deze religie super stoer en awesome is! En dat we dus kei hard recht hebben op een leuke rijbewijsfoto! En dan laat ik nu nog even Cliënt zijn zegje doen.
Ik: Ik voel me heftig Calimero! Jullie doen super gemeen tegen mij *snif snif*.
Gemeente: Dit zal allemaal wel. Doet uw rijbewijs het nog, of is het stuk?
Ik: Dit rijbewijs doet het nog.
Gemeente: Is het rijbewijs stuk of gestolen?
Ik: Dit rijbewijs is niet stuk of gestolen.
Gemeente: Waarom vraagt u dan een nieuw rijbewijs aan?
Ik: Omdat ik dan een rijbewijs heb dat langer geldig is dan mijn huidige rijbewijs.
Gemeente: Een rijbewijs kan niet altijd en overal gebruikt worden ter identificatie, waarom wil je het dan verlengen?
Jurist: Omdat daar-
Gemeente: Ook nog omdat het nog 2 jaar geldig is, wat is daar de bedoeling van?
Jurist: Nou, –
Gemeente: Want ik heb het woord “principieel” gekristalliseerd!
Ik: Mogen wij een antwoord formuleren, want-
Gemeente: Ja.
Ik: – u onderbreekt ons constant. Het is mijns inziens niet verboden om een rijbewijs te verlengen voor deze verlopen is.
Gemeente: Daar maken wij dus nu een punt van!
Ik: Dat vind ik ongegrond, en onredelijk!
Gemeente: Dát vraag ik dus! Wat is de reden dat u hem NU wil aanvragen, waar gáát dat over?
Ik: Dat doet er niet toe, dat is mijn volste recht, net als dat van alle andere mensen! U impliceert met uw intonatie en woordkeuze dat ik zit te provoceren.
Gemeente: Nietes.
Ik: Welles.
Gemeente: De wet noemt niks over geloofsovertuiging.
Ik: Welles, in de PUN.
Gemeente: Dáárom, wil ik daarnaartoe! In de wet staat dat bij de pasfoto onbedekt moet zijn, tenzij geloof zich er tegen verzet.
Ik: Precies.
Gemeente: Het moet noodzakelijk zijn dat het hoofd bedekt wordt.
Ik: Bent u op de hoogte van de-
Gemeente: Mijn vraag is dus: waarom wil u nú een nieuw rijbewijs, wetende dat het mogelijk niet overal gebruikt mag worden ter identificatie?
Ik: Dat heeft totaal niets te maken met wat u net zegt. Bent u op de hoogte van de regels omtrent hoofddoekjes? De Islam zegt niet dat een vrouw ten alle tijden een hoofddoekje op moet hebben.
Gemeente: Dat is een andere discussie, en geen antwoord op mijn vraag.
Ik: Welles.
Gemeente: Mijn vraag is dus: waarom wil u nú een nieuw rijbewijs, wetende dat het mogelijk niet overal gebruikt mag worden ter identificatie?
Ik: In Nederland is het geldig.
Gemeente: Niet altijd.
Jurist: Bijna altijd, en in de wet staat niet dat je een bepaalde periode moet wachten voordat je een nieuw rijbewijs wil. verder mag in de gemeente Staphorst eenieder met klederdracht op de pasfoto, terwijl het niet in de bijbel staat. Zo staat het ook niet in de Koran over het hoofddoekje, en niet in het Gospel over het vergiet.
Gemeente: Wij nemen kennis van wat u net zegt, maar ik wil een ander antwoord horen!!! Wilt u alstublieft zeggen dat het principieel is, want dan kan ik het makkelijker afkeuren 🙂 Nou, u werkt vast wel hieraan mee, dus hierbij nog eens mijn vraag:
Waarom wil u nú een nieuw rijbewijs, wetende dat het mogelijk niet overal gebruikt mag worden ter identificatie?
Jurist: Het mag gewoon, dus uw vraag is irrelevant.
Gemeente: Waar staat dat het vergiet moet?
Jurist: Boeit niet, staat in geen enkele religie.
Gemeente: Ik heb me niet ingelezen in religies, dus ik kan er niet op ingaan 😦
Jurist: Waar hebben we het nu dan over?
Gemeente: In de Islam worden vrouwen onder druk gezet om een hoofddoekje te dragen, waar vind ik bij jullie die druk terug? Waarom onderdrukt u niet gewoon netjes mensen om het vergiet te dragen? En verder vroeg ik me af waarom wil u nú een nieuw rijbewijs? Zeg alstublieft dat het principieel is, want dan heb ik mijn taak hier volbracht, en dan kan ik lekker mijn baas gaan vertellen dat ik jullie er in heb laten tuinen 🙂
Jurist: Ik weet niet waar u dit vandaan haalt?
Gemeente: Dat hoorde ik meneer al een paar keer zeggen.
Ik: Ik kan hier heel simpel antwoord op geven. Iemand die naar de gemeente gaat en een nieuw rijbewijs aanvraagt, die wil graag binnen 5 dagen een nieuw rijbewijs hebben. Dat is voor mij ook de reden geweest om naar het gemeentehuis te gaan. Om een rijbewijs aan te vragen, zodat ik het een week later zou hebben!
Gemeente: Maar u heeft een rijbewijs.
Ik: Heel veel andere mensen die een nieuw rijbewijs aanvragen hebben ook al een rijbewijs. dat dat voor hen vaak toevallig binnenkort vervalt, daar kan ik niks aan doen.
Gemeente: Ik vind 2 jaar niet kort.
Jurist: Dat is relatief.
Gemeente: Als het rijbewijs kwijt of stuk is, kun je een nieuwe aanvragen.
Ik: Dus u zegt dat het pas verlengd kan worden als het al verlopen is?
Gemeente: U kunt zich nog identificeren met uw rijbewijs, maar wil het mij niet laten zien 😦
Ik: Nietes.
Gemeente: Dus, ik ga ervan uit dat uw rijbewijs niet stuk is. Dit leidt mij tot de volgende vraag die u waarschijnlijk niet verwacht: Waarom wil u nu uw rijbewijs verlengen?
Ik: Omdat ik graag een nieuw rijbewijs wil.
Gemeente: Waarom, kunt u alstublieft zeggen dat het principieel is? Dan ga ik regelen dat u voor dit brave gedrag een koekje toegeschoven krijgt door een van de assistenten 🙂
Ik: Dat doet er niet toe, u kunt op die grond die gronden die u tot nu toe noemt mij het rijbewijs niet weigeren. Zelfs niet als u de wet op zo’n rare manier interpreteert als dat u nu doet! En dat vind ik stom!!!
Gemeente: Als het doel is, dat u uw rijbewijs gaat verlengen terwijl u nog een geldig rijbewijs hebt, wat is dan het doel van het verlengen van het rijbewijs.
Ik: Stelt u deze vraag ook bij andere mensen? Bijvoorbeeld iemand die tot de Islam bekeerd is, en graag een nieuw rijbewijs wil.
Gemeente: Daar hebben we het hier niet over.
Ik: U impliceert dat het geen religie is, maar dat is het wel.
Gemeente: Nietes.
Ik: Ik trek de analoog met de Islam, en u zegt dat het daar niet over gaat. Dat vind ik een raar antwoord.
Gemeente: Ik heb dat niet gezegd.
Ik: Maar wel heel hard geïmpliceerd.
Gemeente: Daar neem ik kennis van. De Islam onderdrukt mensen om een hoofddoekje te dragen, jullie doen dat niet!
Ik: U kent niets van ons geloof, en niets van onze cultuur. U kunt derhalve geen uitspraken doen over hoeveel druk ik ondervind om mijn vergiet te dragen
Gemeente: Dat vraag ik dus.
Ik: Daar doe ik geen uitspraak over.
Gemeente: Maar dáár hebben we het nu dus over!!!!! Waarom wil u nu uw rijbewijs verlengen? Is er procesbelang?
Jurist: Meneer wil graag een nieuw rijbewijs.
Gemeente: Ja maar hij is nog 2 jaar geldig.
Ik: U vindt dus dat ik geen nieuw rijbewijs mag, omdat het nog 2 jaar geldig is?
Gemeente: Waarom dient u nu de aanvraag in?
Ik: Wat is uw doel hiermee, probeert u deze procedure onnodig lang te verlengen, totdat het rijbewijs niet meer geldig is?
Gemeente: Daarnaast vindt de wet dat uw hoofd onbedekt moet zijn op de pasfoto, tenzij geloof. Dus ik stel de vraag: Waar staat dat het vergiet moet?
Jurist: De religie beschouwt het vergiet als heilig, en in Staphorst mag men met klederdracht op de foto.
Gemeente: Ik heb met hen gebeld, en ze zeiden me dat ik niet met een hoofddoekje mag gaan zitten.
*Jurist kijkt op dit moment heel bedenkelijk*
Gemeente: Hier gaat het niet om.
Jurist: Welles.
Gemeente: Nietes.
Jurist: Nietes.
Gemeente: Welles, uw zaak is anders. Uw meneer moet onbedekt op de foto, tenzij geloof. Bovendien zegt meneer in zijn zienswijze: “Ik moet het vergiet dragen, want afzetten is stom.”
Ik: Klopt.
Gemeente: Ik zie anders mensen hier zonder vergiet.
*Publiek kijkt bedenkelijk, maar mag niks zeggen omdat ze zwijgplicht opgelegd hebben gekregen*
Ik: Niet iedereen is even streng gelovig. Ik ben lid van de Al-Dente tak, die is wat fundamentalistischer. Ik zie het als mijn plicht.
Gemeente: Dat heeft u niet geschreven.
*wat rumoer*
Gemeente: U heeft gelijk. Bij de Islam maken we geen punt, en bij u wel. Maar u zult hier geen gelijk krijgen, daarvoor moet u naar de rechter. Ik heb overigens nog een klein vraagje voor u:
Waarom wil u nu uw rijbewijs verlengen?
Jurist: De gemeente is belast met het aannemen van de aanvraag. De gemeente den Haag heeft niet moeilijk gedaan over iets soortgelijks, en de rijksdienst ook niet.
Gemeente: De rijksdienst bevoegt ons om hier over te besluiten.
Jurist: Dus de overwegingen van Eindhoven zijn in dezen niet juist.
Gemeente: Juist.
Jurist: Daarom is het ook mooi dat u het in heroverweging neemt, al lijkt het alsof u uw besluit al genomen heeft. Als u een rechtbank was geweest had ik u gewraakt. In andere geloven is er geen verplichting voor hoofddoekjes. Die verplichting bestaat niet, en dit wordt van ons verlangt. In onze geschriften wordt dit genoemd, en daar heeft u het mee te doen.
Gemeente: En dáár gaat deze discussie over. In de Islam lopen mensen met en zonder hoofddoekje op rond. Maar Islam is herkenbaar, en jullie niet. Dus wij erkennen jullie niet.
Jurist: Geef het een paar jaar.
Gemeente: In bepaalde groeperingen worden vrouwen onderdrukt om hoofddoekjes te dragen, en ook al ken ik de Koran helemaal niet, weet ik dat het niet in de Koran staat. Ook staat het niet in de christelijke orthodoxe geschriften. Maar toch kan ik het niet terugvinden in uw geloof!!! Dat vind ik toch wel een sterk argument van mezelf.
Jurist: Dat vind u in het boek.
Gemeente: Niet zegt dat het zich verzet tegen.
Jurist: Over een paar jaar is het bekender, en dan zult u het meer zien. Steeds meer mensen doen deze aanvraag, dus het is niet zo vreemd. We hebben inmiddels al zo’n 10.000 pastafariërs. Dat is al bijna meer dan bijvoorbeeld Jehovah’s Getuigen!
Gemeente: Daar neem ik kennis van. Echt waar. Maar toch wil ik nog graag deze vraag stellen:
Waar staat dat het vergiet moet?
Ik: Mag ik u wat vragen? Erkent u de kerk?
Gemeente: Dat heeft u mij niet horen zeggen.
Jurist: Dat was een vraag.
Gemeente: Dat heeft u mij niet horen zeggen.
Ik: Erkent u als gemeente de kerk van het Vliegend Spaghettimonster als een religie.
Gemeente: Nee, dat is niet, dat is helemaal niet. Daar hoort u mij niets over zeggen.
Ik: Wilt u geen antwoord geven?
Gemeente: Nee. Daarnaast is mij niet duidelijk waarvoor deze procedure is. Uw rijbewijs is nog 2 jaar geldig, en daarom vind ik dat u niet hoeft te verlengen.
Ik: Misschien vind ik 2 jaar wel heel kort, het rijbewijs is nog maar 20% geldig. Dat is niet veel. Vindt u dat veel?
Gemeente: Is dat de reden om nu te verlengen?
Jurist: We zitten hier niet voor niks. Door deze procedures rekt u deze aanvraag alleen maar. Dus zo vreemd is de gedachtegang helemaal niet.
Gemeente: Ok, dan heb ik nog een andere vraag voor u: waarom wil u nú een nieuw rijbewijs? Ik heb op de een of andere manier een klein beetje het idee dat we hier in cirkeltjes draaien.
Jurist: We hebben u dat op verschillende manieren duidelijk proberen te maken.
Het maakt niet uit hoe lang het nog geldig is.
Het is geen gekke gedachtegang dat het nog maar 20% geldig is
Uw procedure duurt lang, en een eventuele rechtszaak duurt nog langer
Gemeente: En waarom voert u die procedure dan? Kun u misschien even het woord principe in de mond nemen?
Jurist: Meneer heeft bepaalde opvattingen, en die zijn in de loop der tijd veranderd. Wanneer iemand zich goed voelt bij het dragen van een vergiet, en dat voor het grootste gedeelte doet, dan moet dat vastgelegd worden. Stel nu dat meneer met zijn vergiet rond loopt, en de politie hem sommeert dit af te zetten omdat hij onherkenbaar is, dan krijg je dus on onwenselijke situatie. Want het afzetten van het vergiet is voor meneer een afvalligheid.
Gemeente: Dat kan ik nergens lezen.
Ik: Dat staat in mijn zienswijze.
Jurist: Dat staat in geen enkel heilig boek.
Gemeente: Dus.
Jurist: Andere religies mogen dat wel, dit is willekeur.
Gemeente: Nou, dan komen we terug bij het begin van de discussie. Zegt u alstublieft het woord principe? Ik heb 30 minuten uitgetrokken om dit woord in uw mond te leggen, en u zegt het maar niet… straks moeten we het goedkeuren en dan ben ik de Sjaak omdat ik zwaar incompetent ben. Dus waar gaat het om?
Jurist: Om een religie.
Gemeente: Principe van de religie? Waar gaat het om? IK HEB NOG MAAR EEN PAAR MINUTEN, ZEG HET NOU!!!
Ik: Vind u dat een religie nergens over gaat?
Jurist: Vraag eens aan een atheïst waar religie over gaat, hij zal zeggen: “Een boek vol onzin.” Dit betref een levensbeschouwelijke overtuiging.
Gemeente: We moeten terug naar de kern van de zaak, want ik krijg zo niet het antwoord dat ik wil; We hebben een aanvraag liggen voor de verlenging van een rijbewijs.
Jurist: Klopt, met een beroep op een religieuze uitzondering.
Gemeente: Wij stellen vast dat het rijbewijs nog 2 jaar geldig is, dus ik heb nog een bepaalde vraag aan u, die u wellicht niet verwacht, en dat is..-
Jurist: Laat die vraag maar zitten, want we blijven rondjes draaien… wellicht moet u de notulen maar eens lezen, daar staan alle antwoorden in 😉
Gemeente: Ja, daar heeft u misschien wel gelijk in. Heeft u nog vragen? En kunnen wij uw pleitnota krijgen?
Jurist: Die pleitnota krijgt u binnenkort.
Ik: En mijn betoog ook. En dan mijn vraag aan u: “bent u daadwerkelijk van plan om mijn aanvraag te weigeren op de grond van dat het oude rijbewijs nog 2 jaar geldig is.”
Gemeente: Wij nemen uw antwoord in overweging.
Ik: U doet ook zo kleinerend tegenover mijn religie. Zo van “wilt u echt op díe grond allemaal doen, dat vind ik zó beledigend. Dat kunt u zich niet voorstellen.”
Gemeente: Ik snap nog steeds niet waarom u het nu wil verlengen.
Ik: Dat hebben wij héél duidelijk gezegd.
Gemeente: Ik denk dat het principieel is, en dat u deze procedure elders moet voeren.
Jurist: Als u dat denkt, waarom hebt u hem dan niet doorgestuurd naar de rechtbank?
Ik: Waarom heeft u dat niet gedaan?
Gemeente: Daarvoor is dus deze hoorzitting!!! Wij wilden toelichting, en deze nemen we mee in de beoordeling van uw bezwaar.
Ik: U heeft over de geldigheid in de brieven nauwelijks iets gezegd, en nu hamert u alleen daarop. Waarom? Bent u soms aan het zoeken naar redenen om dit te weigeren?
Gemeente: Dat zijn niet onze woorden.
Ik: Nou, ik denk dat de meeste mensen hier dat op die manier zullen interpreteren.
Gemeente: Nou, wij vinden dat er waarschijnlijk een heel sinister argument achter uw aanvraag zit. En dat probeerden wij u in de mond te leggen zodat we het wat makkelijker zouden kunnen weigeren. Dát is ons doel! Heeft u verder nog vragen? Wij probeerden niet te vernederen.
Ik: Zo komt het wel over.
Gemeente: Dat is in ieder geval niet de bedoeling.
Ik: Waarvan akte.
Gemeente: Wij stellen onze vragen om duidelijk te krijgen waar uw aanvraag voor is.
Ik: Omdat ik graag een nieuw rijbewijs wil.
Jurist: U zegt dat dit niet de juiste wijze om dit te doen, waarom hebt u dit niet doorgespeeld naar de rechtbank?
Gemeente: Om boven water te kunnen krijgen wat de bedoeling is van dit bezwaarschrift. Ik heb op Facebook zitten kijken, en ik heb gezien dat u dit heeft aangekondigd als dienst van de kerk.
Ik: Ik heb een blog bijgehouden voor belanghebbenden en een event aangemaakt voor deze mensen. Dat andere mensen dit gaan delen kan ik niets tegen doen.
Gemeente: U bent de enige belanghebbende.
Ik: Andere mensen ook.
Gemeente: Wij vonden het super stom dat er mensen bij zijn vandaag, want dan is de kans aanwezig dat er op onze vingers gekeken wordt in deze procedurele kleinering van uw geloof.
Jurist: Deze mensen voelen zich maatschappelijk betrokken bij de kwestie.
Gemeente: Wij weten niet wie allemaal uitgenodigd is door wie, maar een algemene oproep die doet alsof hij een dienst van uw kerk is, vinden wij super stom.
Jurist: Openbaar is openbaar.
Gemeente: Dit is een ambtelijke hoorzitting, dat bepaal ik, en ik had em achter gesloten deuren kunnen houden. Ik heb nog steeds het idee dat u dit als dienst ziet, dus wat is het doel van dit bezwaarschrift?
Jurist: Die vraag mag u stellen, maar het is toch wel algemeen duidelijk dat dit niet is om te provoceren. Anders was ik hier nu niet als gemachtigde.
Gemeente: Ik vind het stom, en wij nemen het serieus, en ik vind dat jullie het niet begrijpen wat het doel is van dit alles. Jullie interpreteren het niet zoals ik dat doe, en dat vind ik helemaal niet leuk 😦
Jurist: Dat mag u vinden, dat is uw goed recht.
Gemeente: Wij nemen al uw argumenten in overweging, en u krijgt te zijner tijd antwoord.

Mijn betoog:

Geachte commissie,

Ik sta hier vandaag tegen mijn zin in.

Niet alleen mijn geloof wordt op de proef gesteld, maar ook word ik door de gemeente Eindhoven al maandenlang aan het lijntje gehouden, en gedwongen om de procedurele janboel te doorlopen die men uit rancune voor andersdenkenden heeft opgeworpen.

Ik heb kennisgemaakt met het gospel van het Vliegend Spaghettimonster op een moment in mijn leven dat het even niet zo goed met me ging. Ik kwam op toevallige wijze in aanraking met een priester van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Eerst vond ik hem maar een beetje een geinponem, maar toen ik goed luisterde naar wat hij allemaal te zeggen had, zag ik het licht. Toen ik Hem in mijn hart gesloten had, voelde ik me spontaan een ander mens. Ik was amper 5 minuten bekeerd, of ik voelde de aanwezigheid van zijn noedelige aanhangsel al!
Nu sta ik hier, en moet ik me hiervoor verdedigen. Ik, die bij ieder bord spaghetti troost vindt in Hem die mij zo dierbaar is.

Ik eet altijd mijn bord spaghetti leeg. Ik giet de spaghetti altijd af voordat deze te zacht wordt. Ik draag mijn Heilige Vergiet. Ik leef naar de liever nietjes.
Ik wil ten volste leven naar de wil van de kerk, maar hierin word ik ernstig belemmerd.

De mensen van de gemeente van Eindhoven vinden dat het hun morele plicht is om mij van deze zaligheid te weerhouden. Maar wellicht hebben ze zelf nooit ervaren hoe het is om ergens heilig in te geloven en zijn ze jaloers, of is het gewoon pure afgunst omdat ik geraakt ben door zijn noedelige aanhangel, en zij niet. Wat het ook zijn moge, ze weigeren principieel om mij toe te staan mijn geloof te belijden zoals ik het wil.
Volgens de gemeente is ons geloof geen écht geloof. En de gemeente denkt tevens beter te weten hoe wij ons vergiet moeten dragen. Daarmee schoffeert u niet alleen mij, maar ook alle Pastafariërs die vandaag helemaal naar Eindhoven zijn gekomen, of deze zitting hadden willen volgen via een livestream. U zult ondertussen wel inzien dat deze minachtende houding tegenover Pastafariërs juist averechts werkt. Hoe denigrerender u doet, hoe meer er van ons op de been komen om u het tegendeel te bewijzen. We zijn geen schuchtere, makke lammetjes die u zomaar kunt onderdrukken. Ik denk ook dat de belastingbetaler niet blij zal zijn met dit op zijn zachtst gezegde suboptimale gebruik van uw tijd en geld.

En dan zou ik graag nog willen afsluiten met een passage uit The Loose Canon. Hier heeft Penelope slapende gasten, en zet ze als eerste het heilige Vergiet op haar hoofd.
2:7 ”But as T.V. hadn’t been invented yet Penelope put the Holy Colander on her head and grabbed a handy pair of salad tongs””.

Ik dank u voor uw aandacht, en ik hoop dat u mij toe zult staan om, net als andere religies, met mijn heilige hoofddeksel op mijn rijbewijsfoto te staan. Want als iemand anders het mag, dan mag ik het ook.

Dank u wel.

Betoog Jurist

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster is een kerkgenootschap in Nederland, stationair gevestigd te Emmen alwaar de kerk kantoor houdt. Het kerkgenootschap predikt het Pastafarisme, een alternatieve religie en levensbeschouwing waar – kort door de bocht – gepredikt wordt dat de hemel en aarde is ontstaan door onze schepper, het Vliegend Spaghettimonster door de oerknal te initiëren. Gelovigen en leden worden Pastafaries genoemd. Belangrijk bij deze religie is het ontbreken van strenge dogma’s en centraal staat de gelijkheid en vriendelijke benadering van het individu en naar het individu.

Het Vliegend Spaghettimonster vloog in den beginne door het niks. Het niks is door het menselijk brein niet goed te bevatten. Het is niet te vergelijken met het duister of licht. Volgens het scheppingsverhaal begon naar honderden jaren rondvliegen door het niks, de schepper de noodzaak in te zien om het een en ander te gaan creëren, want het eeuwig rondvliegen door het niks, leek hem geen zinvol bestaan. Hij creëerde door middel van de oerknal ons sterrenstelsel en aarde. Er was nog steeds niet veel te beleven en daarom schiep het Vliegend Spaghettimonster de het licht, natuur, een berg, een pinguïn en piraten. Hierna volgenden andere dieren.

In het begin, toen er niet veel piraten op de aarde leefden, waren er geen andere religies. Het Vliegend Spaghettimonster kon iedereen aanraken met zijn noedilge tentakels. Er was geen twijfel en tweestrijd.

Naar verloop van tijd, werd de bevolking steeds groter en groter. Hierdoor had het Vliegend Spaghettimonster niet genoeg noedelige tentakels om iedereen aan te raken en begon de bevolking zelfs eigen religies te verzinnen. Het Vliegend Spaghettimonster heeft dit proberen tegen te gaan door de bevolking de goede richting te geven. Eerst door een piraat te vragen de berg te beklimmen om daar 10 liever-nietjes, die het Vliegend Spaghettimonster hem dicteerde, op stenen tabletten te schrijven. Zo geschiedde. Tijdens de afdaling van de berg heeft de profeet twee stenen laten vallen, waarom 8 lievernietjes zijn overgebleven. Tussen Pastafaries heerst nog steeds discussie wat de overige twee lievernietjes zijn.

Dit heeft voor korte tijd geholpen. Men kreeg vanuit het FSM een goede richtlijn over hoe te leven, maar vrijheid bleef belangrijk. Maar door de groeiende bevolking, werd de groep welke andere religies aanhangen groter.

Tijdens een diner van verschillende piraten welke het geloof niet waren verloren, waar de spaghetti rijkelijk gegeten werd, was het Vliegend Spaghettimonster ook aanwezig. Na het eten gingen de piraten kort slapen. Behalve een persoon. Het Vliegend Spaghettimonster sprak tot deze persoon en zei tot haar : “Phenelope, neem het Heilige Vergiet ter hand en zet deze op uw hoofd. Hiermee laat u zien dat u een Pastafarie bent, hiermee eert u Uw god. Phenelope deed dit vervolgens en vertelde dit aan haar gezelschap. Destijds liep elke pastafarie met een vergiet. Dat werd niet vreemd gevonden. Ook dit versoberde naar verloop van tijd en begon de piraat steeds verder uit te sterven. Het Vliegend Spaghettimonster zag dit met lede ogen aan en begon met drinken. Hij vond zijn creatie mislukt.

In 2005 probeerde hij opnieuw een poging en sprak tot Bobby Henderson. Hij vertelde hem het scheppingsverhaal en gaf de opdracht dit op te schrijven. Zodoende is in 2005 de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster opnieuw ontstaan.

In de maatschappij van nu, is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster niet algeheel geaccepteerd door de lange afwezigheid hiervan. Het wordt door sommige mensen gezien als grap, als persiflage of erger, als manier om tegen andere religies aan te trappen. Niks van dit is het geval. Wanner men de heilige geschriften goed leest, kan niet worden ontkomen aan het feit dat deze religie – als enige – de wetenschap heeft overleefd. Op aarde zijn meerdere artefact’s te vinden waaruit het bestaan van het Vliegend Spaghettimonster blijkt, zo valt te denken aan weersbeelden in de vorm van orkanen, maar ook is op een berg in Italie een afbeelding van het Vliegend Spaghettimonster te vinden, door weersinvloeden ontstaan in het steen. Waarschijnlijk betreft het hier de berg die door het Vliegend Spaghettimonster zelf is geschapen.

Het Pastafarisme, zoals het geloof van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster wordt genoemd, kent geen strenge dogma’s en belangrijk is de vrijheid van ieder individu om zichzelf te ontwikkelen. Anders dan bij andere religies kent het FSM geen onderdrukkende methoden. Zo is ieder mens gelijk, man of vrouw, blank of zwart. Niemand heeft meer – of minder rechten. Veel Pastafaries maken zich in dan ook kwaad over het feit dat het geloof niet altijd door de overheid wordt geaccepteerd, terwijl dit juist zoveel te bieden heeft. Het is vreemd dat kennelijk wettelijke uitzonderingen zijn voor religies, maar, alleen religies die door de betreffende overheid zijn goedgekeurd, althans, dat doet het besluit van uw gemeente blijk van geven.

Belangrijk is, dat in Nederland geen registratie plaatsvindt van erkende religies. Een dergelijk register bestaat niet. Zoals in het bezwaarschrift aangegeven, heeft de Hoge Raad reeds bepaald dat ook andere religies dan de meest gangbare in aanmerking komen voor deze religieuze uitzonderingen, mits het om een religie gaat. Het scheppingsverhaal, maar ook vele andere passages wijken dusdanig af van gevestigde religies, dat met recht gezegd kan worden dat het hier om een andere Godsdienst gaat dan bijvoorbeeld het Christendom of de Islam. Wel gezegd kan worden dat het om een religie gaat, nu er een God is en een (alternatieve) religieuze en levensbeschouwelijke opvatting. Ook kan met recht worden gezegd dat de religie leeft in de maatschappij. Alleen in Nederland telt de kerk al rond de 10.000. Er hebben zelfs enkele geloofsgenoten de weg naar deze bezwaarhoorzitting gevonden, omdat ze zich als pastafarie betrokken voelen bij cliënt. Niet alleen in Nederland is de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster actief. Ook in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italie, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Rusland en Zweden. In Oostenrijk, Rusland, Polen en het Verenigd Koninkrijk heeft dat geleid in succesvolle aanvragen met het religieuze hoofddeksel op reisdocumenten, beroepend op de religieuze uitzondering. Ook buiten Europa is dit gebeurt. In Amerika en Nieuw-Zeeland is de religie erkend en mag men met het Heilig Vergiet op het reisdocument.

Cliënt draagt zijn vergiet vanwege religieuze gronden. Zoals aangegeven, vloeit dit voort uit de religieuze boeken van het FSM. De Wet geeft hem die mogelijkheid, alleen erkent de gemeente Eindhoven zijn geloof niet. Dit standpunt motiveert de gemeente onvoldoende en levert in die zin een motiveringsgebrek op, welke niet hersteld kan worden in de zin van artikel 6:22 Awb nu deze dusdanig het belang van cliënt schaad, aangezien dit een van het belangrijkste bezwaarpunt is, en hij in bezwaar niet gericht tegen de gronden van de gemeente kan ageren en dit pas, wanneer de gemeente Eindhoven dit motiveert bij de beslissing op bezwaar, in beroep hiertegen kan ageren. Zoals het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder heeft overwogen, is een bezwaarprocedure een belangrijk rechtsmiddel waarin een bestuursorgaan een eigen relevante juridische rol speelt.

In aanmerking genomen dient te worden dat de Gemeente Eindhoven de enige gemeente is die het document afwijst op grond van het niet erkennen van de religie. Andere gemeenten, zoals de gemeente Den Haag en de gemeente Emmen erkennen de religie wel en in Den Haag heeft de gemeente een Pastafarie een ID-kaart verstrekt met het heilge vergiet dragend. Daarnaast dient in aanmerking genomen te worden dat de Rijksdienst Identificatiegegevens hiertegen niet geageerd heeft en dit kennelijk wordt goedgekeurd door de Rijksdienst. In dat licht kan de gemeente Eindhoven in geen geval met vrucht betogen dat dit niet mag. Gelijke monniken, gelijke kappen, zoals ook de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur onderstrepen. Op grond van het gelijkheidsbeginsel dient ook aan cliënt een ID-kaart te worden verstrekt met zijn Heilige Hoofddeksel, het Vergiet.

Cliënt volhard dan ook bij het verzoek zoals gesteld in zijn bezwaarschrift.

Emails van de gemeente

Datum: 28 apr. 2016 22:33
Onderwerp: D.H.J. Dijkstra, dossier Pastafari/gemeente Eindhoven

Geachte heer Dijkstra,
Ik ben doende met bovengenoemd dossier.
Ter voorbereiding heb ik er Facebook ook op nagekeken en constateer dat er onjuistheden omtrent dit dossier op Facebook staan. Ik zie een oproep op Facebook voor de hoorzitting staan.
De ambtelijke hoorzitting morgen is een hoorzitting met de gemeente, belanghebbende en u, de gemachtigde namens belanghebbende, geen openbare zitting, ten aanschouwe of ten aanhore van het publiek, maar we kunnen belanghebbende niet verbieden om, ten behoeve van zijn ondersteuning, de door belanghebbende bepaalde personen daarbij aanwezig te laten zijn.
Naar aanleiding van de telefonische mededeling van u, dat belanghebbende anderen (via Facebook?) heeft uitgenodigd, hebben wij daar de ruimte op aangepast.
Dit verandert echter niets aan het gegeven dat het hier een ambtelijke hoorzitting betreft, waarvan de wet niet eist dat deze openbaar is, en u daartoe ook geen verzoek voor heeft ingediend.

Voor alsnog ga ik er van uit dat belanghebbende bepaalde personen persoonlijk heeft uitgenodigd.
Maar als blijkt van een algemene oproep om een zogenaamde openbare zitting bij te wonen, en het een ander doel dient, kan ter plaatse besloten worden om enkel belanghebbende toe te laten.

Na ieder telefonisch contact over deze zaak verschijnt er een update nieuwsbericht op Facebook, zodat ik er bijna van uit ga dat berichten via u verspreid worden. Derhalve verzoek ik u, via deze weg, aan juiste berichtgeving te doen op Facebook, zodat er ook recht gedaan kan worden aan een deugdelijke hoorzitting.
Groet,
Gemeente Medewerker,
Gemeente Eindhoven.

Datum: 29 apr. 2016 07:15
Onderwerp: Fwd: D.H.J. Dijkstra, dossier Pastafari/gemeente Eindhoven

Geachte heer Dijkstra,
Ik ben doende met bovengenoemd dossier.
Ter voorbereiding heb ik er Facebook ook op nagekeken en constateer dat er onjuistheden omtrent dit dossier op Facebook staan. Ik zie een oproep op Facebook voor de hoorzitting staan.
De ambtelijke hoorzitting morgen is een hoorzitting met de gemeente, belanghebbende en u, de gemachtigde namens belanghebbende, geen openbare zitting, ten aanschouwe of ten aanhore van het publiek, maar we kunnen belanghebbende niet verbieden om, ten behoeve van zijn ondersteuning, de door belanghebbende bepaalde personen daarbij aanwezig te laten zijn.
Naar aanleiding van de telefonische mededeling van u, dat belanghebbende anderen (via Facebook?) heeft uitgenodigd, hebben wij daar de ruimte op aangepast.
Dit verandert echter niets aan het gegeven dat het hier een ambtelijke hoorzitting betreft, waarvan de wet niet eist dat deze openbaar is, en u daartoe ook geen verzoek voor heeft ingediend.

Voor alsnog ga ik er van uit dat belanghebbende bepaalde personen persoonlijk heeft uitgenodigd.
Maar als blijkt van een algemene oproep om een zogenaamde openbare zitting bij te wonen, en het een ander doel dient, kan ter plaatse besloten worden om enkel belanghebbende toe te laten.

Na ieder telefonisch contact over deze zaak verschijnt er een update nieuwsbericht op Facebook, zodat ik er bijna van uit ga dat berichten via u verspreid worden. Derhalve verzoek ik u, via deze weg, aan juiste berichtgeving te doen op Facebook, zodat er ook recht gedaan kan worden aan een deugdelijke hoorzitting.
Groet,
Gemeente Medewerker,
Gemeente Eindhoven.

Verzonden: vrijdag 29 april 2016 7:48
Onderwerp: Fwd: D.H.J. Dijkstra, dossier Pastafari/gemeente Eindhoven

Dag,
Helaas heb ik geen reactie van u ontvangen noch via de mail, noch enige reactie middels een bericht via Facebook.
Op de website van het ‘Vliegend Spaghettimonster’ wordt de hoorzitting terzake het bezwaarschrift aangekondigd als een van de diensten.
Ook dit is een onjuiste weergave en dient niet het doel van de hoorzitting.
Ook zie ik dat er via Facebook bezien wordt of het toch mogelijk is om geluid- dan wel andere opnames te maken.
De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis, zonder toestemming zijn alle geluid – en of andere opnames niet toegestaan. Het gemeentehuis is geen openbare ruimte.
Mocht blijken dat er toch opnames gemaakt worden en /of op enige livestream of anderszins verspreid worden, dan ook wordt besloten om de hoorzitting achter gesloten deuren plaats te laten vinden of te beëindigen.
Ik ga er vanuit dat u hierover communiceert met terzake verantwoordelijke personen.
Groet,
Gemeente Medewerker,
Gemeente Eindhoven

Hierna volgden dezelfde emails nog een paar keer…
Herhaling lijkt de leidende strategie te zijn van de bewuste gemeenteambtenaar…


The hearing

The hearing was really awesome! 🙂 We were able to verbally romp around with the well-prepared people of the town!

Read on for the fullest possible view of all this fun. I will try to supplement this blog in the following days to make it as complete as possible.
The Facebook event.

FOK! their items:

Hoorzitting om foto op rijbewijs
Gemeente weigert uitspraak in ‘vergiet-gate’

My speech

Dear committee,

I stand here today against my will.

Not just my faith is put to the test here, but I’ve also been kept in line by the municipality of Eindhoven for months. I’ve been forced to go through the procedural shambles which they raised from resentment for those who dare to think differently.

I have been introduced to the gospel of the Flying Spaghetti Monster at a time in my life that I wasn’t doing that well. By accident I came into contact with a priest of the Church of the Flying Spaghetti Monster. At first I found him a bit of an oddball, but when I listened to what he had to say, I saw the light. When I closed him in my heart, I felt like a new man. I was converted for just 5 minutes, and I already felt the presence of His noodly Appendage!
Now I am here, and I have to defend myself. Me, who finds solace in every plate of spaghetti.

I always empty my plate of spaghetti. I always pour the spaghetti off before it is too soft. I wear my Holy Colander. I live to The Eight I’d Really Rather You Didn’ts. I want to live my life to the will of the church, but in this I am seriously hampered.

The people of the Eindhoven municipality find that it is their moral duty to dissuade me from this salvation. Maybe they have never experienced how it is to really believe in something and they are jealous, or is it just pure envy because I Have been touched by His Noodly appendage, and they haven’t. Whatever it may be, they refuse to allow me to practice my faith the way I want.
According to the municipality, our faith is not real. And they also pretend to know better how we should bear our Holy Colander. This greatly offends not only me, but also all Pastafarians who have come to Eindhoven today, or who would have wanted to attend this meeting via a live stream. You should realise by now, that this contemptuous attitude toward Pastafarians just counterproductive. The more demeaning your attitude, the more of us there will come to prove you otherwise. We are not timid, docile lambs that can suppressed easily! I also think that the taxpayer will not be happy with this incredible sub-optimal use of your time and resources.

And I would like to finish even with a passage from The Loose Canon. Here Penelope has sleeping guests and puts the Holy Colander on her head.
2:7 “But as T.V. hadn’t been invented yet Penelope put the Holy Colander on her head and grabbed a handy pair of salad tongs”.

Thank you for your attention, and I hope that you will allow me, like you do with other religions, to go on my driver’s license photo with my sacred headdress. Because if someone else can do it, I should be able to too!

Thank you.

Advertisements
Rijbewijs, deel 7

2 thoughts on “Rijbewijs, deel 7

 1. De gemeentelijke onwil spatte er van af. Logisch met deze instelling dat je als Pastafariër royaal op tijd documenten komt verlengen. Ook ik heb het FSM, na het lezen van het gospel, in mijn hart gesloten.

  Liked by 1 person

 2. Hoi!

  Ik heb al enkele malen geprobeerd de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster te bereiken met een vraag, maar krijg geen antwoord. Heb je misschien voor mij een telefoonnummer waarop Dirk Jan Dijkstra, de aartsbisschop, te bereiken is? Zou je, als je die hebt, kunnen met mij delen, via de contactformulier op mijn blog (dan komt het in mijn mailbox terecht)?

  https://smalleuropeancountry.wordpress.com/about/

  Groetjes
  Michael

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s