Rijbewijs, deel 3

Lieve gemeente,

Gemeente Eindhoven,
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Geachte heer of mevrouw,

Deze brief is een reactie op de brief met dagtekening 9 februari 2016 die u mij stuurde omtrent “voornemen afwijzing aanvraag rijbewijs” (zoals bijgevoegd aan deze brief).

INTRO

Allereerst wil ik graag vermelden dat ik het als een regelrechte schoffering ervaar dat het Vergiet niet erkend wordt als religieus hoofddeksel. Voor ons pastafariërs is het dragen van ons Vergiet belangrijk daar het ons dichter bij Zijne Noedeligheid brengt 1. Dat dit door de gemeente niet gezien wordt als een uiting van mijn godsdienst, ervaar ik als discriminerend en als een belemmering in het uiten van mijn religieuze overtuigingen. In Nederland heeft de staat geen recht om te beslissen over de religieuze uitingen van individuele inwoners van de samenleving, aldus Artikel 6 uit de Grondwet der Nederlanden. Sterker nog, iedereen heeft het recht te handelen volgens zijn religieuze overtuigingen. Het is dan ook schokkend dat u mij hierin probeert te beperken. Continue reading “Rijbewijs, deel 3”

Advertisements
Rijbewijs, deel 3

Rijbewijs

Er was eens een overheid.
Ook waren er mensen die dingen wilden.
Toen dachten de mensen: “Laten we naar de overheid gaan om deze dingen te vragen.”

Mens 1: “Ik wil graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 1: “Dankjewel :D”

Mens 2 zag dit spektakel gebeuren en dacht bij zichzelf: “Dat wil ik ook wel!”
Mens 2: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 2: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 2: “Oeps, hier is een pasfoto zonder petje.”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 2: “Dankjewel :D”

Mens 3 dacht toen bij zichzelf: “Hmm, ik wil ook wel een rijbewijs, maar ik moet dit speciale petje altijd op hebben, anders gebeuren er hele erge dingen! Weet je wat, ik ga gewoon moeilijk doen tot ik hem op mag houden!”

Mens 3: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 3: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 3: “Ja, maar dit is een heel speciaal petje. Dat moet ik op hebben anders gebeuren er hele erge dingen! Kijk maar eens in dit eeuwenoude boek waar het in staat dat er hele erge dingen gebeuren als ik mijn petje afzet!”
Overheid: “Oké, hier heeft u een rijbewijs.”
Mens 3: “Dankjewel :D”

Mens 4 wilde ook wel een petje op op zijn rijbewijs. Helaas had Mens 4 helemaal geen eeuwenoud boek waarin stond geschreven dat hij een heel speciaal petje op mocht. Maar toen op een mooie dag schreef iemand ineens een boek over een vliegend spaghettimonster dat vindt dat je een heel speciaal petje op mag op rijbewijsfoto’s. Aanhangers van dit spaghettimonster schreven zich vervolgens in bij de Kamer van Koophandel als religieuze organisatie en toen ging mens 4 naar het gemeentehuis:

Mens 4: “Ik wil ook graag autorijden, mag ik een rijbewijs?”
Overheid: “Nee, dat mag niet.”
Mens 4: “Waarom niet?”
Overheid: “Omdat u een petje op heeft op deze pasfoto.”
Mens 4: “Ja, maar dit is een heel speciaal petje. Mij wordt aangeraden dit op te hebben, want dat staat voorgeschreven in mijn religieuze doctrine.”
Overheid: “Dat geloof ik niet.”
Mens 4: “Hier is mijn bewijs van inschrijving bij deze religieuze organisatie, hier is het bewijs van inschrijving van deze religieuze organisatie bij de KvK. En hier zijn nog citaten van andere mensen die zeggen dat het dragen van dit hoofddeksel eenieder dichter bij het VSM brengt.”
Overheid: “Ik moet dit heel even overleggen met mijn collega’s.”
-30 minuten intermezzo-
Overheid: “Mag niet.”
Mens 4: “Mag wel.”
Overheid: “Mag niet.”
Mens 4: “Discriminatie.”
Overheid: “Oké, we nemen uw aanvraag in behandeling, schrijf wel nog even een verklaring dat u dit belangrijk vindt.”
Mens 4: *schrijf schrijf schrijf*
Mens 4: “Alstublieft.”
Overheid: “Dat is dan 38 euro en 95 cent. Deze krijgt u niet terug als uw aanvraag wordt afgekeurd.”
Mens 4: “Oké.”

Mens 4 wacht momenteel op uitspraak van de gemeente om vervolgens eventueel aangifte te kunnen gaan doen van discriminatie. Hij ziet alle uitspraken met goede zin tegemoed.

Alle namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

rijbewijs wisselen Continue reading “Rijbewijs”

Rijbewijs